Pravila  
1.Morate biti stariji od 18 godina. 
2.Znate da je stranica predvidena samo za odrasle i nemate s time problema. 
3.Pocevsi da koristite usluge Vi potvrdujete da ste se upoznali sa opstim pravilima, 
  saglasni ste sa njima i ispunjavacete ih.  
4. Neznanje pravila Vas ne oslobada od obaveze da ih ispunjavate.  
5. Mi ne nosimo odgovornost za: 
5.1. Informacije iznesene od strane korisnika stranice. 
5.2. Bilo kojih steta u vezi sa koriscenjem usluga.  
5.3. Greske ili nerada od strane sms operatera.  
6. Imamo pravo da bez upozorenja: 
6.1.U slucaju neophodnosti menjamo stranicu. 
6.2. U slucaju neophodnosti menjamo opsta pravila.  
6.3. Menjamo cene i rok pruzanja usluga. 
7. Uslovi pruzanja usluga: 
7.1. Radi dobijanja usluge morate poslati 1 sms poruke.  
7.2. Cena jedne sms poruke je 300 RDS. 
7.3. Drugomsms porukom dajete saglasnot na koriscenje usluga. Full method price : 300 RDS
Support Email: support@beronata.com
Beronata Services LTD
Themistokli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus